Warunki rezerwacji

  • Rezerwacja potwierdzona to rezerwacja z opłaconym zadatkiem, najpóźniej przed piątym dniem od jej dokonania w wysokości 40%
  • Pozostała kwota jest płatna przelewem na konto, najpóźniej 14 dni przed przyjazdem lub przy meldunku w recepcji hotelowej.
  • W przypadku anulowania rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
  • W tytule przelewu prosimy podać nazwisko rezerwującego oraz termin pobytu

Jeżeli za pobyt ma być wystawiona faktura VAT, przy wpłacie zadatku prosimy o poinformowanie nas i przekazanie pocztą elektroniczną danych do faktury.

Recepcja